Skolelevers drogvanor 2012: Positiv utveckling

2012-07-04

Färre elever dricker alkohol, den ökning vi sett i narkotikaanvändning bland pojkar de senaste åren har avstannat och den långsamt sjunkande trenden i tobaksanvändning håller i sig. Det visar siffror från 2012 års drogvaneundersökning som CAN presenterar idag. De största förändringarna gäller alkohol.

- Vi ser att debutåldern för alkohol har blivit högre, att konsumtionen gått ner och att den utvecklingen har gått hand i hand med skadeutvecklingen, säger CANs direktör Håkan Leifman i en kommentar. Det är första gången vi analyserar skadeutvecklingen och vi kan se att den minskade alkoholkonsumtionen starkt har bidragit till en lägre nivå av självrapportade alkoholproblem både i grundskolans år 9 och i gymnasiets år 2.