Rökningen minskar men sämre utveckling för narkotika

2014-10-27

Det framgår av rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2014” som CAN presenterar idag. I den återkommande rapporten följs ett antal indikatorer upp över tid och mycket tyder på att narkotikasituationen försämrats.

För att bedöma utvecklingen av narkotikamissbruk bland vuxna är man hänvisad till olika indirekta källor, som till exempel kriminal- och vårdstatistik. Dessa källor visar att situationen inte förbättrats under 2000-talet, snarare tycks det vara fler personer idag som har ett omfattande narkotikamissbruk jämfört med läget för 15 år sedan. Det faktum att tillgången till narkotika har ökat tyder också på en försämrad utveckling.