Ny rapport: Hur mycket dricker svensken?

2014-03-12

Alkoholkonsumtionen har minskat, vi dricker mer vin, Systembolagets försäljning ökar och resandeinförsel minskar. Det är några av slutsatserna i rapporten ”Hur mycket dricker svensken – alkoholkonsumtionen i siffror 2001-2012”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag.

Rapporten redovisar resultat från Monitormätningarna, som mäter dels den registrerade försäljningen (livsmedelsbutiker, Systembolagets butiker och restauranger) dels den oregistrerade delen som består av införsel från utlandet, köp via Internet och hemtillverkning. Genom att addera de båda delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna samlas in varje månad genom 1500 telefonintervjuer med 16-80-åringar i Sverige.