Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

CAN:s bibliotek stänger för allmänheten

Sista dagen CAN:s bibliotek har öppet är onsdagen den 19 december.

Service till CAN:s medlemsorganisationer och länsombud kommer fortsätta även efter årsskiftet. Under början av 2019 kommer det mer information på can.se/BiblioteketDär går att läsa mer om biblioteket och dess samlingar, söka i bibliotekskatalogen eller kontakta bibliotekarien.

Ny rapport: Allt färre unga uppfattar cannabis som skadligt

Den upplevda skaderisken förknippat med att testa cannabis har succesivt minskat bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 sedan 2012. Idag anser omkring var fjärde pojke i gymnasiet att det inte finns någon skaderisk alls med att prova cannabis några gånger. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2018” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

Utmärkelse till Julius von Wright

Redaktören för CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika får årets MediaDiplom av Svensk förening för Beroendemedicin.

CAN får ny direktör

Den 5 februari 2019 tillträder Charlotta Rehnman Wigstad som ny direktör på CAN. Hon kommer närmast från Socialstyrelsen där hon samordnat myndighetens ANDTS-arbete och ingått i den myndighetssamverkan som finns inom området.

Varför dricker svenskar alkohol? – Ny studie

Svenskar dricker oftast för att ha roligt och för att höja stämningen på fester och andra sociala tillställningar. Inom Europa sticker Sverige ut med den näst högsta andelen som motiverar sitt drickande med att ”bli full”.

Substansanvändning bland skolungdomar påverkas av i vilket län man bor

Skolungdomars användning av olika substanser som alkohol, narkotika och tobak skiljer sig åt mellan Sveriges län. Samtidigt finns det för de senaste 40 åren bestående mönster i skillnader mellan olika län vad gäller omfattningen för den sammanvägda substansanvändningen.

Alkohol, narkotika och tobak – Vanligare bland unga med psykosomatiska besvär

En av fem unga säger att de känt sig stressade i stort sett varje dag, visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). I synnerhet rökning och erfarenhet av narkotika ökar med stigande grad av psykosomatiska besvär.

Beroende av alkohol, narkotika och tobak är vanligare i grupper med låg socioekonomisk position

Det finns betydande socioekonomiska skillnader i beroende, framförallt av cigaretter och narkotikaklassade preparat. Det framgår av en rapport som släpps idag och som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Jukka Törrönen får CAN:s forskarpris

Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, tilldelas årets drogforskarpris av CAN.

Jukka Törrönen forskar bland annat om mekanismer bakom ungas minskade drickande och om kvinnors uppfattning av alkohol.

CAN söker ny direktör

Efter sju år som direktör  kommer Håkan Leifman att lämna CAN för att ta sig an nya utmaningar. Rekryteringsprocessen för att tillsätta  en ny direktör på CAN har påbörjats och tjänsten kommer att utannonseras fr.om. den 1 oktober. 

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr