Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Ny ANDT-utbildning

I höst ger CAN en helt ny grundutbildning i ANDT-frågor. Kursen vänder sig till personer i civilsamhället som jobbar med eller i anslutning till ANDT-frågorna samt till kommunala tjänstepersoner. Kursen ges i samarbete med Tollare Folkhögskola.

Lägre priser för narkotika

Under de senaste 30 åren har priset på amfetamin, kokain och heroin fallit kraftigt. År 2018 var priset för amfetamin och heroin nere på omkring en tredjedel av den prisnivå som gällde för 30 år sedan. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2018”.

Glad valborg!

Idag är det valborgsmässoafton - den högtidsdag då vårens entré firas runtom i landet. Men det är också en dag då drickande gör entré i många ungas liv. Något som är glädjande i sammanhanget är dock att andelen unga som gjort en förhållandevis tidig alkoholdebut - och druckit alkohol redan vid 13 års ålder eller tidigare - har halverats sedan 2012. Då svarade 24% av niondeklassarna i CAN:s skolundersökning att de vid 13 års ålder druckit alkohol. Förra året, 2018, var motsvarande siffra 12%.

Unga exponeras för alkoholreklam i sociala medier

Svensk och finsk marknadsföring av alkohol via sociala medier är tillgänglig för unga. En ny studie visar även att den förnyade lagstiftningen i Finland från år 2015 varit verksam. Skillnaderna jämfört med Sverige är små men tydliga.

Narkotikaanvändningen mer geografiskt spridd

Användningen av narkotika i Sverige har ökat under 2000-talet. Många källor pekar även på historiskt höga nivåer för problematisk narkotikaanvändning under den senaste femårsperioden.

Ny rapport och ministerbesök på CAN

Bildtext CANs direktör Charlotta Rehnman Wigstad  och civilminister Ardalan Shekarabi i samtal under Café CAN.CANs direktör Charlotta Rehnman Wigstad  och civilminister Ardalan Shekarabi i samtal under Café CAN.

Idag presenterades den nya fokusrapporten Spel om pengar bland unga i samband med ett Café CAN. I samband med presentationen talade civilminister Ardalan Shekarabi.

Ungas spel om pengar har minskat under hela 2000-talet. Men könsskillnaderna är stora.

CAN:s nya fokusrapport visar att spel om pengar bland skolungdomar har minskat kraftigt sedan år 2000. Nedgången syns både bland pojkar och flickor i såväl årskurs 9 som i gymnasiets år 2. 

Minskad alkoholkonsumtion men ökad försäljning på Systembolaget under 2018

Under 2018 minskade alkoholkonsumtionen i Sverige samtidigt som Systembolagets försäljning ökade. Däremot sjönk resandeinförsel och köp av smugglad alkohol under året.

Sämre ANT-utveckling i småkommuner

Inom ramen för Länsstyrelsens satsning på att stärka det ANDT-förebyggande arbetet i små kommuner (här definierat som kommuner med ett invånarantal om högst 10 000 invånare) har CAN tagit fram en rapport med resultat för de små kommunernas ANT-utveckling på senare år. 

CAN och Hjärt- Lungfonden i nytt samarbete

Hjärt- Lungfonden blir ny medlemsorganisation i CAN. CAN har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger samt följa konsumtionsutvecklingen.

-Med Hjärt- Lungfonden som medlem utökas CANs nätverk med en stark samarbetspartner som har ett tydligt engagemang för att sprida aktuell kunskap inom ANDT-området, säger Håkan Leifman, direktör på CAN.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr