Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Narkotikaanvändningen mer geografiskt spridd

Användningen av narkotika i Sverige har ökat under 2000-talet. Många källor pekar även på historiskt höga nivåer för problematisk narkotikaanvändning under den senaste femårsperioden.

Ny rapport och ministerbesök på CAN

Bildtext CANs direktör Charlotta Rehnman Wigstad  och civilminister Ardalan Shekarabi i samtal under Café CAN.CANs direktör Charlotta Rehnman Wigstad  och civilminister Ardalan Shekarabi i samtal under Café CAN.

Idag presenterades den nya fokusrapporten Spel om pengar bland unga i samband med ett Café CAN. I samband med presentationen talade civilminister Ardalan Shekarabi.

Ungas spel om pengar har minskat under hela 2000-talet. Men könsskillnaderna är stora.

CAN:s nya fokusrapport visar att spel om pengar bland skolungdomar har minskat kraftigt sedan år 2000. Nedgången syns både bland pojkar och flickor i såväl årskurs 9 som i gymnasiets år 2. 

Minskad alkoholkonsumtion men ökad försäljning på Systembolaget under 2018

Under 2018 minskade alkoholkonsumtionen i Sverige samtidigt som Systembolagets försäljning ökade. Däremot sjönk resandeinförsel och köp av smugglad alkohol under året.

Sämre ANT-utveckling i småkommuner

Inom ramen för Länsstyrelsens satsning på att stärka det ANDT-förebyggande arbetet i små kommuner (här definierat som kommuner med ett invånarantal om högst 10 000 invånare) har CAN tagit fram en rapport med resultat för de små kommunernas ANT-utveckling på senare år. 

CAN och Hjärt- Lungfonden i nytt samarbete

Hjärt- Lungfonden blir ny medlemsorganisation i CAN. CAN har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger samt följa konsumtionsutvecklingen.

-Med Hjärt- Lungfonden som medlem utökas CANs nätverk med en stark samarbetspartner som har ett tydligt engagemang för att sprida aktuell kunskap inom ANDT-området, säger Håkan Leifman, direktör på CAN.

CAN:s bibliotek stänger för allmänheten

Sista dagen CAN:s bibliotek har öppet är onsdagen den 19 december.

Service till CAN:s medlemsorganisationer och länsombud kommer fortsätta även efter årsskiftet. Under början av 2019 kommer det mer information på can.se/BiblioteketDär går att läsa mer om biblioteket och dess samlingar, söka i bibliotekskatalogen eller kontakta bibliotekarien.

Ny rapport: Allt färre unga uppfattar cannabis som skadligt

Den upplevda skaderisken förknippat med att testa cannabis har succesivt minskat bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 sedan 2012. Idag anser omkring var fjärde pojke i gymnasiet att det inte finns någon skaderisk alls med att prova cannabis några gånger. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2018” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

Utmärkelse till Julius von Wright

Redaktören för CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika får årets MediaDiplom av Svensk förening för Beroendemedicin.

CAN får ny direktör

Den 5 februari 2019 tillträder Charlotta Rehnman Wigstad som ny direktör på CAN. Hon kommer närmast från Socialstyrelsen där hon samordnat myndighetens ANDTS-arbete och ingått i den myndighetssamverkan som finns inom området.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr