Vuxna pratar cannabis och andra droger med ungdomar

Dagen riktar sig till dig som arbetar i ungdomars närhet och får ibland frågor om cannabis och andra droger. Eller så är du chef eller har en funktion med ansvar för att utveckla eller samverka avseende drogförebyggande arbete.

Konferensen är till för att ge kunskap kring droganvändningen samt ge stöd i samtal med unga och att prioritera rätt.

Startar 03 maj 2019 kl.08:00

Pågår till 03 maj 2019 kl.15:15

Plats Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1


OBS NY LOKAL!

Arrangörer är CAN och Länsstyrelsen i Uppsala län i nära samverkan med Region Uppsala och länsnätverket för alkohol, narkotika, dopning, tobak, läkemedel och spelprevention.