Varför dricker ungdomar mindre?

Det pågår en omfattande diskussion om orsakerna bakom att tonåringars alkoholkonsumtion minskat radikalt den senaste tioårsperioden.


Startar 20 mars 2019 kl.14:00

Pågår till 20 mars 2019 kl.16:30

Plats Handelshögskolan, Göteborg


Medverkande
Jukka Törönen, professor vid Stockholms universitet, redogör för ett forskningsprojekt där han inledningsvis intervjuat ett femtiotal ungdomar om vad  minskningen kan bero på.

Peter Larm, utredare  på  CAN,  arbetar i forskningsprojekt om varför fler ungdomar inte dricker alkohol, baserat på den senaste kvantitativa forskningen som finns.