Vad kan ungdomars minskade drickande ha för betydelse i framtiden?

Det är historiskt låga nivåer när det gäller ungdomars alkoholanvändning. Alla dricker mindre även de som dricker mest. Minskningen har skett stadigt i över 15 år. Vilken betydelse har det för deras framtid? Kommer våra ungdomar att dricka mindre alkohol även som vuxna och därmed få mindre skador?


Startar 14 september 2018 kl.09:00

Pågår till 14 september 2018 kl.12:00

Plats Länstyrelsen hörsal, Stora Badhusgatan 2b i Göteborg


Jonas Raninen, utredare med forskningskompetens på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning genomför i samarbete med Karolinska institutet en ny studie, Futura01, där ungdomars alkoholvanor följs över tid. Förmiddagen kommer också att ägnas åt kommande drogvaneundersökning i Västra Götaland och exempel på hur undersökningarnas resultat används i Göteborg. Vi vänder oss till dig som arbetar med barn och unga i Västra Götaland. 

 

Program

09.00                   
Välkommen, kaffe/ macka

09.30                   
Introduktion av CAN-ombuden i Västra Götaland, Ulrika Ankargren, Länstyrelsen, Håkan Eriksson, Länsnykterhetsförbundet och Ulla Kungur, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

10.00                        
Jonas Raninen, Ungdomar dricker mindre, Futura01

11.00                            
Kaffe och frukt

11.20
Drogvaneundersökningen i Västra Götaland,  Västra Götalandsregionen

Praktiskt arbete i skolorna i Göteborg med drogvaneundersökningen som utgångspunkt, Jessica Andersson och Maria Martini, Social utveckling, Göteborg

12.15                      
Avslut 

VÄLKOMNA!