Utbildning för utbildare

CAN arrangerar på uppdrag av Socialstyrelsen en utbildning och nätverksträff för utbildare i "förstärkt barn- och familjeperspektiv vid missbruk och beroende".


Startar 17 april 2018 kl.09:00

Pågår till 18 april 2018 kl.00:00

Plats Zinkensdamm Konferens