Utbildning av utbildare om barn- och familjeperspektiv

CAN arrangerar på uppdrag av Socialstyrelsen en utbildning för personer som är intresserade av att utbilda sig själv och andra i barn- och familjeperspektiv inom missbruks- och beroendevården. 


Startar 26 oktober 2017 kl.10:00

Pågår till 27 oktober 2017 kl.15:00

Plats Näsby Slott, Täby


Utbildningen har två syften, dels att ge kunskap om ämnet och dels att ge kunskap om hur man på bästa sätt planerar, genomför och följer upp en utbildningsinsats. Antalet platser är begränsat och vi kommer att  prioritera deltagare som har utrymme i sin tjänst att utbilda och som har goda möjligheter att förankra och implementera den kunskap som utbildningen ger i den egna verksamheten.