Utbildning av utbildare till: Fördjupningskurs i stärkt barn och föräldraperspektiv i beroendevården

På uppdrag av Socialstyrelsen arrangerar CAN till hösten en utbildning för dig som, i din tjänst, vill och kan engagera dig i att sprida kunskap och utbildning i frågan om hur vi kan stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården i din region. 


Startar 23 oktober 2019 kl.09:30

Pågår till 24 oktober 2019 kl.14:30

Plats Zinkensdamms konferens i Stockholm


Utbildningen vänder sig till dig som:

  • i din tjänst har intresse och möjlighet att utbilda blivande kursledare
  • får uppdrag och mandat från din chef att åta dig utbildningsuppdrag i er region
  • kan avsätta tid för enklare handledning och stöd till kursledare i regionen

Utbildningen av utbildare arrangeras för att sprida och fördjupa kunskapen hos personer som i sitt arbete möter föräldrar med missbruk eller beroende och/eller deras barn. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för implementering av stödstrukturer för barn och anhöriga i missbruks- och beroendevården i Sverige.