Styrgruppsmöte NRS

CAN deltar i styrgruppsmöte för Nordiskt Rusmedels Seminarium, NRS. 2018 års seminarium äger rum på Färöarna i slutet av augusti.


Startar 01 februari 2018 kl.18:00

Pågår till 02 februari 2018 kl.15:00

Plats Köpenhamn