Småkommunskonferens

Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN håller en cannabispresentation.


Startar 04 oktober 2019 kl.00:00

Pågår till 04 oktober 2019 kl.00:00

Plats Loka brunn