Små kommuners arbete mot ANDT och brott

Det diskuteras vid en utbildningsdag som Länsstyrelsen i Östergötlands län arrangerar. Mats Ramstedt medverkar.


Startar 04 december 2017 kl.10:00

Pågår till 04 december 2017 kl.15:00

Plats Linköping