Små kommuners arbete med ANDT och brottsförebyggande frågor

Ulf Guttormsson föreläser om Cannabisanvändning i Sverige och omvärlden på nätverksträff för mindre kommuner i Örebro och Värmlands län. 


Startar 04 oktober 2019 kl.08:30

Pågår till 04 oktober 2019 kl.13:00

Plats Loka Brunn, Örebro


Temat för träffen är genusperspektiv i ANDTS- och brottsförebyggande arbete samt cannabisförebyggande arbete.