Små barn i familjer där någon dricker för mycket

2019 års uppmärksamhetsvecka "Spela Roll!" belyser hur samverkan mellan olika verksamheter och samhällsaktörer spelar roll för barn till föräldrar som dricker för mycket. Inom ramen för detta lyfter kampanjen fram familjecentralen som exempel på en viktig och spridd samverkansform.


Startar 13 februari 2019 kl.11:00

Pågår till 13 februari 2019 kl.00:00

Plats Princess hall, Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm


Du som möter barn och/eller deras föräldrar i ditt arbete är särskilt välkommen till detta seminarium. Förutom att uppmärksamma målgruppen syftar seminariet till att öka kunskaper och ge viktiga insikter om hur föräldrars alkoholanvändning påverkar små barn och att stärka motivation till samverkan.

Arrangörer
CAN, Junis, NBV, Blå bandet, Hela människan