Regionalt seminarium ESPAD

Anna Englund deltar i seminariet och workshops inför datainsamlingen 2019


Startar 18 april 2018 kl.08:00

Pågår till 19 april 2018 kl.17:00

Plats EMCDDA Lissabon