Regional nätverksträff i Halland

Nätverskträff om tillgångsbegräsning när det gäller alkohol. Håkan Leifman och Daniel Carlryd medverkar. 


Startar 28 mars 2017 kl.09:00

Pågår till 28 mars 2017 kl.15:00

Plats Falkenberg