Regional CAN-dag i Örebro

Vad vet CAN om den regionala nivån och vad kan vi erbjuda er? Den 22 oktober presenterar CAN sammanställningar av regionala data om Örebro län. Vi presenterar resultat om både unga och vuxna och gör jämförelser med riket. Dagen arrangeras i samarbete med vårt länsombud i länet.


Startar 22 oktober 2018 kl.09:00

Pågår till 22 oktober 2018 kl.16:00

Plats Conventum, lokal: Handskmakaren, Olof Palmes torg 1


Om CAN-dagarna

Vad vet vi om användningen av alkohol, narkotika och tobak genom våra undersökningar? Hur ser det ut i ditt län? I år genomför CAN tre regionala konferenser där vi beskriver vad vi vet om just ditt län när det gäller både unga och vuxnas konsumtion. Konferenserna planeras i nära samarbete med våra länsombud där innehållet kan variera utifrån länets behov.