Presentation på Idrottshögskolan

Charlotta Rehnman Wigstad, direktör på CAN presenterar på Idrottshögskolan om:  "Konsumtionsutveckling av narkotika, alkohol, doping och tobak bland vuxna och ungdomar."

Startar 07 februari 2020 kl.13:00

Pågår till 07 februari 2020 kl.14:30

Plats Stockholm