Presentation av uppdragsundersökning för Region Kalmar län

Martina Zetterqvist, utredare på CAN presenterar uppdragsundersökningen Skolelevers drogvanor för Region Kalmar län. 

Startar 03 december 2019 kl.00:00

Pågår till 03 december 2019 kl.00:00

Plats Oskarshamn