Presentation av skolundersökning - Region Kalmar län

Maritina Zetterqvist, utredare på CAN presenterar skolundersökningen som gjorts i Region Kalmar län för politiker, rektorer och skolpersonal.


Startar 28 januari 2020 kl.10:00

Pågår till 28 januari 2020 kl.15:00

Plats Kalmar