Öppet seminarium med Mats Ramstedt

Mats Ramstedt föreläser på Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet under rubriken: Substance use and harm in Sweden - studies of the general population.

Startar 11 december 2019 kl.13:30

Pågår till 11 december 2019 kl.14:30

Plats Institutionen för folkhälsovetenskap, Sveavägen 160