Nordiskt seminarium om droger

Den 22-24 augusti äger det årliga Nordiska Rusmedelsseminariet rum, denna gång på Färöarna. Jonas Raninen, Julius von Wright och Mats Ramstedt medverkar.


Startar 22 augusti 2018 kl.08:30

Pågår till 24 augusti 2018 kl.13:00

Plats Färöarna