Nordiskt Rusmedels Seminarium

Danmark är värd för årets nordiska seminarium om alkohol och narkotika. Isabella Gripe, Julius von Wright och Anna Raninen medverkar.


Startar 21 augusti 2017 kl.09:00

Pågår till 22 augusti 2017 kl.17:00

Plats Aalborg, Danmark