Nätverksträff för MADD

Helgen den 28-29 september samlas ett nätverk för rattfylleridrabbade MADD-Sweden på Hagabergs Folkhögskola i Södertälje. CAN:s samodnare Daniel Carlryd föreläser om ungas alkohol- och narkotikavanor utifrån CAN:s undersökningar. 

Startar 28 september 2019 kl.11:00

Pågår till 29 september 2019 kl.13:00

Plats Hagabergs Kurs och konferens, Södertälje


MADD står för Mothers Against Drunk Driving och är USA:s största frivilligorganisation, som bildades 1980 av en förtvivlad mamma som förlorat sin dotter på grund av rattfylleri. I Sverige är MADD ett nätverk format av enskilda drabbade av rattfylleri.

Nätverket oganiseras av MHF, som arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Förutom att stötta drabbade av rattfylleri jobbar MHF bland annat med opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare. Programmet genomförs med stöd från studieförbundet NBV.