Nätverksträff för stora städer i åtta mellansvenska län

Två fördjupningsdagar inom ANDT-området ur stora kommuners perspektiv. Dagarna är till för politiker och samordnare med ansvar för ANDT och för den polis som kommunen samverkar med i ANDT-frågor. Dessa dagar ska möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande, men även särskilt belysa olika aspekter av området missbruk och narkotika med särskilt fokus på kvinnor.

Birgitta Spens och Daniel Carlryd medverkar.


Startar 20 november 2018 kl.09:00

Pågår till 21 november 2018 kl.15:00

Plats Scandic Hasselbacken, Stockholm


Nätverksträffen genomförs i samarbete med CAN (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning)