Nätverksmöte med Folkrörelsen Mot Droger

Folkrörelsen mot droger i Jämtlands län är ett nätverk av bl.a. frivilliga/idéburna organisationer som tillsammans arbetar för att främja den psykiska hälsan, minska drogbruk och skapa ett tryggt och attraktivt län. 


Startar 19 november 2019 kl.13:00

Pågår till 19 november 2019 kl.16:00

Plats (Pelarsalen, Kyrkgatan 84, Östersund


Under dagen kommer Daniel Carlryd, CAN dela erfarenheter från andra delar av landet.