Möte med Nordens välfärdscenter (NVC)

Jonas Raninen deltar i möte med Nordens välfärdscenter (NVC) i Köpenhamn, projekt kring äldres dryckesvanor i Norden.


Startar 18 september 2018 kl.00:00

Pågår till 18 september 2018 kl.00:00

Plats Köpenhamn