LUFT- konferens i Eskilstuna

Torsdag den 14:e september deltar Clara Henriksson, utredare på CAN i seminariet ”Tobaksförebyggande arbete i skolan och bland unga” och presenterar tobaksuppgifter från CAN:s skolundersökning. Seminariet hålls mellan 15.20–16.45.


Startar 14 september 2017 kl.09:00

Pågår till 15 september 2017 kl.15:00

Plats Eskilstuna


Program och mer information finner ni på hemsidan luftkonferens.nu