Konferens - Barn i familjer med missbruk har rättigheter

100 000 barn i Sverige har en förälder som är aktuell inom beroendevården. Färre än 2,5 procent av dem får stöd. Konferens lyfter goda exempel och ger konkret kunskap om hur vi vuxna kan samtala med barn om svåra saker.


Startar 11 oktober 2019 kl.09:30

Pågår till 11 oktober 2019 kl.16:00

Plats Princess hall, Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm


Sista anmälan 4 oktober.

JUNIS i samarbete med CAN.