Hur ser droganvändningen ut bland unga?

Under de senaste åren har användningen av alkohol, narkotika och tobak bland unga minskat. Hur ser det ut i 2017 års undersökning? Ulf Guttormsson presenterar ett urval resultat i Visby under Almedalsveckan.


Startar 04 juli 2017 kl.10:00

Pågår till 04 juli 2017 kl.11:00

Plats Soberian, Kilgränd 1, Visby