Halvdagsseminarium om tungt narkotikamissbruk

Den 13 november inleder Håkan Leifman ett halvdagsseminarium i Folkets Hus i Göteborg arrangerat av Göteborgs stad.


Startar 13 november 2018 kl.00:00

Pågår till 13 november 2018 kl.00:00

Plats Folkets Hus, Göteborg


Temat är av staden nyligen publicerade studien: Tungt narkotikamissbruk 2017 – en kartläggning inom Göteborgs Stad