Halvdag om ANDT

Utbildning i Kalmar som riktar sig till skolpersonal, barn och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. 


Startar 16 augusti 2017 kl.08:00

Pågår till 16 augusti 2017 kl.16:00

Plats Södermöre kommun


Håkan Leifman, Mia Sundelin och Kristofer Odö från CAN medverkar.