Grundutbildning i ANDT-frågor

Kursen vänder sig till personer i civilsamhället som arbetar med eller i anslutning till ANDT-frågorna samt till kommunala tjänstepersoner. Kursen ges av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i samarbete med Tollare folkhögskola.


Startar 16 mars 2020 kl.00:00

Pågår till 18 mars 2020 kl.00:00

Plats Tollare folkhögskola


Innehåll

Utbildningen innehåller följande teman och moment:

  • Begrepp och preventionsteori.
  • Drogvanor och metod för drogvaneundersökningar.
  • Kartläggning och analys.
  • Alkohol- och narkotikapolitikens utveckling.
  • Cannabistrenden – internationell utblick och svensk debatt.
  • ANDT-strategi och ANDT-arbete i Sverige med fokus på lokal prevention och skola.
  • Myndighetssamverkan inom ANDT.

Kurstillfällen
16 – 18 mars
4 - 5 juni

För mer information och anmälan kontakta Daniel Carlryd på daniel.carlryd@can.se.

Sista ansökningsdag är den 24 februari.