Grundkurs om Cannabis – förekomst, skador och behandling

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende. Målet med kursen är att ge en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ.

Ulf Guttormsson, utredare och avdelningschef på CAN är en av flera föreläsare.


Startar 15 maj 2019 kl.09:00

Pågår till 16 maj 2019 kl.16:30

Plats Norra Stationsgatan 69, Stockholm


Kursen syftar till att ge en bred översiktlig kunskap kring cannabisberoende.