Fyrlänskonferens: Brottsförebyggande-, ANDTS- & tillsynsarbete

Tony Nilsson presenterar hur kommuner kan använda sig av preventionsindex för att kartlägga och planera sina insatser. 


Startar 25 september 2019 kl.00:00

Pågår till 26 september 2019 kl.00:00

Plats Medlefors kursgård, Skellefteå