Fyrlänskonferens

Konferens om ANDT och brottsförebyggande arbete. CAN är medarrangör. Konferansen hålls i Lycksele.

Startar 26 september 2018 kl.12:00

Pågår till 27 september 2018 kl.12:00

Plats Hotell Lappland, Lycksele