Fyrlänskonferens i norr

Samordnare, polis och tillsynshandläggare i de fyra norrlandslänen har gemensam konferens. CAN är medarrangör tillsammans med Länsstyrelsen.


Startar 26 september 2017 kl.10:00

Pågår till 27 september 2017 kl.16:00

Plats Lycksele