Förskolan spelar roll!

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. Detta uppmärksammar vi varje år under den nationella uppmärksamhetsveckan ”Spela Roll”. Ju tidigare någon uppmärksammar barnen och börjar arbeta för deras bästa, desto bättre förutsättningar har barnen att växa upp till friska och starka vuxna. Barnens bästa handlar bland annat om rätten till god omvårdnad och trygghet samt en uppväxt fri från missbruk av alkohol och andra droger.

2018 års kampanj har förskolan som fokus. Detta då förskolepersonal har goda möjligheter att upptäcka och hjälpa barn som påverkas negativt av andras drickande – Förskolan Spelar Roll!


Startar 12 februari 2018 kl.11:00

Pågår till 12 februari 2018 kl.16:00

Plats Princess hall, Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm


I Stockholm bjuder vi nu in till en eftermiddag med föreläsningar där du som arbetar i (eller samarbetar med) förskolan får kunskaper om alkoholens negativa effekt på föräldraförmågan, vilken typ av hjälp det finns för familjer där någon dricker för mycket, hur socialtjänst och förskola kan samarbeta samt hur beroendevården arbetar med barnperspektiv.

Vi har ett begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller…

Föreläsare
Ersta Vändpunkten.
Socialtjänsten och förskolor från Södermalm
Beroendecentrum Stockholm

Arrangörer
CAN, Junis, MHF Mälardalen, Hela människan, Blå Bandet, NBV och Ersta Vändpunkten