Förebygg Gävleborg 2018

Välkommen till en konferens där vi gemensamt kraftsamlar inom området alkohol, narkotika, doping, tobak (ANDT). Mats Ramstedt från CAN medverkar.


Startar 17 maj 2018 kl.09:00

Pågår till 17 maj 2018 kl.17:00

Plats CFL - Centrum för flexibelt lärande


En dag för kunskap och samverkan mellan myndigheter och frivilligsektorn i hela länet.