Expertmöte i Tallinn

Mia Sundelin och Irma Kilim medverkar på NDPHS epertsgrupps side event och PAC-möte i Tallinn.


Startar 08 februari 2018 kl.09:00

Pågår till 09 februari 2018 kl.17:00

Plats Tallinn