ESPAD Assembly-möte

Håkan Leifman och Anna Englund delar på ESPADs Assembly möte. Assemblyn är ESPAD:s högsta styrande organ.


Startar 15 oktober 2018 kl.00:00

Pågår till 16 oktober 2018 kl.00:00

Plats Lissabon