En dag om riskbruk, missbruk och beroende

En dag fylld av intressanta och aktuella föreläsningar inom riskbruk-missbruk-beroendeområdet. Dagen inleds med en plenumföreläsning där CAN och IQ ger en bild av rådande attityder vad gällande alkohol och cannabis. 

Startar 07 maj 2019 kl.09:00

Pågår till 07 maj 2019 kl.16:30

Plats Umeå


Martina Zetterqvist och Johan Svensson föreläser om skolelevers drogvanor och marknadsföring i sociala medier.