Du kan göra skillnad!

- idéburen sektors roll i det drogförebyggande arbetet

Såväl idéburen som offentlig sektor har en viktig roll i ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, dopning och tobak).


Startar 05 oktober 2017 kl.11:30

Pågår till 05 oktober 2017 kl.16:00

Plats Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö


Tony Nilsson presenterar: Vad vet vi om ANDT i Skåne? Regional statistik och lokalt drogförebyggande arbete.