Dialogmöte med ideella organisationer inom ANDT- området

Dialogmöte med ideella organisationer inom ANDT- området. CAN:s direktör Charlotta Rehnman Wigstad medverkar.


Startar 17 oktober 2019 kl.13:00

Pågår till 17 oktober 2019 kl.16:00

Plats Stockholm


Arrangör Folkhälsomyndigheten.