Civilsamhällets ANDTS-arbete i Skåne

CAN, Nätverket - idéburen sektor Skåne och Länsstyrelsen bjuder tillsammans in till ett glöggmingel för idéburna organisationer som arbetar med frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. CAN:s Daniel Carlryd medverkar.


Startar 03 december 2019 kl.14:00

Pågår till 03 december 2019 kl.16:30

Plats Länsstyrelsen, Skomakargatan 5, Malmö


Syftet är att få bättre kännedom om varandras olika verksamheter och att göra en gemensam nulägesanalys kring utvecklingen inom området. Vi vill göra det genom idéburna spaningar om utvecklingen inom respektive ANTDS-område. Med detta som grund vill vi samla in tankar och idéer om hur vi tillsammans kan verka för att förebygga ANDTS-problematik.