Central samverkansgrupp för dopningsfrågor

Charlotta Rehnman Wigstad har möte med Centrala samverkansgruppen för dopningsfrågor. 


Startar 16 oktober 2019 kl.09:30

Pågår till 16 oktober 2019 kl.12:00

Plats Stockholm