Cannabiskonferens i Stockholm

Konferens om CANNABIS - risker och åtgärder. Ulf Guttormsson föreläser på Nationella Cannabisnätverkets Cannabiskonferens i Stockholm. 


Startar 10 maj 2019 kl.09:00

Pågår till 10 maj 2019 kl.16:00

Plats Stockholm