Café CAN

CAN har på uppdrag av Länsstyrelsen kartlagt ANT-utvecklingen i kommuner med 10 000 invånare eller färre, totalt ingår 75 av Sveriges 290 kommuner i studien. Vid frukostseminariet presenterar Mats Ramstedt resultaten från kartläggningen. Anmälan till Daniel Carlryd senast den 21 maj.


Startar 23 maj 2018 kl.08:00

Pågår till 23 maj 2018 kl.09:00

Plats CAN